این آهنگ به علاقه مردم ایران بزرگ به رپ و خواندن رپ دارد و خواننده بیان می کند که بهترین و اصیل ترین رپ نزد اوست و در ادامه

 

The great Iranian people interested in rap and singing rap song and the singer says that the best and most original rap with him and more

 

 

دانلود

Download